Contact

Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ, điện thoại, email và website

[gap]

[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”447″ img_width=”25″ pos=”left”]

Địa chỉ

16 Bàu Mạc 6, Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”446″ img_width=”25″ pos=”left”]

Điện thoại

0935 544 052

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”448″ img_width=”25″ pos=”left”]

Email

[email protected]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”449″ img_width=”25″ pos=”left”]

Website

www.chuyennhathuanhien.com

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_image id=”438″ image_size=”large”]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

Back to top button